Kolegij Gradskog vijeća grada Tuzla osudio nasilje nad imamom džamije u Bihaću

Rental Travel

U povodu nasilničkog napada neidentifikovanih osoba na imama džamije u Bihaću, napada na novinare  i uopšte nasilničkog djelovanja na svojoj šestoj redovnoj sjednici reagirao je Kolegij Gradskog vijeća Grada Tuzle.

Reha Centar

Kolegij Gradskog vijeća Grada Tuzle oštro osuđuje napad na imama džamije u Bihaću, ali i svaki eventualni napad na bilo kog vjerskog službenika (bez obzira na to kojoj konfesiji pripada).

Kolegij oštro protestvuje i zbog napada na novinare, posebno na neopravdane metode represije prilikom pretresanja medijskih kuća, što je i potvrđeno odlukom Općinskog suda u Sarajevu. Takva i slična ponašanja, Kolegij Vijeća smatra nedopustivim, jer su uperena protiv života, zdravlje i sigurnosti građana, ali i protiv slobode medija.

Napad na vjerskog službenika po ocjeni Kolegija Gradskog vijeća ima svoju posebnu težinu i može dovesti do uznemirenja javnosti, a napad na novinare ili neopravdana upotreba sile prilikom pretresanja medijskih kuća ugrožavaju slobodu medija i javnog izražavanja, kao jednog od osnovnih ustavnih prava u Bosni i Hercegovini.

Traži se od organa gonjenja i pravosuđa, da promptno djeluju i preduzmu na zakonu zasnovane mjere s ciljem procesuiranja i kažnjavanja počinilaca krivičnih djela i drugih nedopuštenih radnji.                                                               

Predsjedavajući, Jozo Nišandžić

Zamjenica predsjedavajućeg, Nada Mladina

Klub vijećnika SDP-a, Azra Gazibegović

Klub vijećnika SDA, Sabahudin Imamović

Klub vijećnika SBB, Elvir Kasumović

Klub vijećnika NS Radom za boljitak, Nedžad Malikić

Klub Vijećnika Bosanske stranke, Mirnes Ajanović

Klub vijećnika HDZ –a, Ivica Kovačević

Klub vijećnika Tuzlanske alternative, Mensur Alić

vijećnik Adnan Sijerčić (Stranka za BiH)

samostalni vijećnik Enes Huseinagić

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara