Kolegij gradonačelnika Tuzle o osmišljenim oštećenjima na javnoj rasvjeti

Spread the love
Menprom

Nakon što su uočena učestala namjerna, zlonamjerno i stručno osmišljena oštećenja na javnoj rasvjeti u Tuzli, sa ciljem da se čitave ulice i trafo područja dovedu u stanje potpunog mraka, gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović, stavio je na dnevni red 39. sjednice Kolegija „Informaciju o namjernim oštećenjima elemenata javne rasvjete“ kako bi se sagledale mjere za spječavanje ove, do sada nezabilježene pojave u gradu Tuzla. Predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, informisali su članove Kolegija o konkretnim slučajevima:

Reha Centar

-2.8.2016. na lokalitetu Tetima, obijen je ormar javne rasvjete i otuđen uklopni sat, a način djelovanja upućuje da su ove radnje izvršene od strane stručnog lica.

-5.8.2016. u Gornjoj Obodnici, naselje Cerik, obijen je ormar i otpojena sklopka, čime je kompletno trafo područje ostalo bez rasvjete, u mraku.

-11.8.2016. kompletno područje  nedavno obnovljene Gradske ulice i Džafer mahale, do Doma zdravlja, ostalo je bez rasvjete jer je obijen ormar i grebenasta sklopka, kojom se upravlja javnom rasvjetom, isključena. Cijelo područje bilo je u mraku.

-Krajem jula, u naselju Slavinovići, od željeznog mosta u Slavinovićima do raskrsnice kod Dramara, sedam dana uzastopno obijan poklopac na stubu javne rasvjete i stručno i namjerno izazivan kratki spoj, kako bi kompletno područje ostalo u mraku.

-Počinioci ovih krivičnih djela nisu ostvarili nikakvu imovinsku korist. Jasno je da je njihov cilj bio da u večernjim satima čitava područja Tuzle budu u mraku.

Gradonačelnik je na Kolegiju saopštio:

-Danas a najkasnije sutra, biće podnesena krivična prijava, kantonalnom Tužiteljstvu, protiv N.N. počinilaca ovog krivičnog djela, propisanog krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

-Komunalna služba će umjesto svakog drugog dana, od sada svake večeri obilaziti cijelo područje Grada Tuzla i provjeravati rad ulične rasvjete.

-Pozivaju se pripadnici MUP-a TK da posebnu pažnju obrate na zaštitu ovih objekata, sa ciljem spriječavanja vršenja opisanih krivičnih djela ali i sa sa ciljem hvatanja počinilaca ovih podmuklih krivičnih djela

-Pozivaju se građani da svaku promjenu na javnoj rasvjeti prijave Centru za obavještavanje Civilne zaštite, na broj 121.

-Pozivaju se građani, Savjeti mjesnih zajednica i preduzeća, da mobitelom fotografišu ili prikupe bilo kakav dokaz protiv onih koji ugrožavaju javnu imovinu koja je u funkciji svih nas.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara