Zaključci sa 16. sjednice kolegija gradonačelnika Tuzle

Rental Travel

Na 16. sjednici kolegija gradonačelnika Tuzle, održanoj 21.07.2015. godine u zgradi Gradske uprave, menadžment JKP Panonnica Tuzla prezentirao je Informaciju o početku Turističke sezone u kompleksu Panonskih jezera, a od strane uposlenika Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ d.o.o. Tuzla, prisutnima je predstavljen Nacrt saobraćajno-prostornog koncepta Grada Tuzla.

Reha Centar

Maid Porobić, direktor kompleksa JKP Panonnica Tuzla, navodi da je od početka sezone u 2015. godini, do danas u 09,00 sati, zabilježeno ukupno 160.062 posjetilaca od čega je 50% posjetilaca koji dolaze iz drugih gradova, a od kojih je 20% stranih državljana.

„Kompleks Panonskih jezera uvijek nudi čistu i ljekovitu vodu u jezerima, raznovrsne sadržaje sa svojim karakteristikama uz prateće ugostiteljske objekte i dobru zabavu posjetiocima. Pannonica je i izvršni realizator muzičkog dijela Međunarodnog festivala Kaleidoskop koji počinje sutra. Realizacija ovogodišnjih planova je dostigla 37,5% što znači da je potrebno još mjesec dana ovakvog rada za uspješnu sezonu. U augustu se očekuje povećan broj gostiju iz država regiona i Europe, na što će uticati i povećan broj linija u zračnom saobraćaju ostvarenih putem tuzlanskog aerodroma“- saopštio je Maid Porobić.

Gradonačelnik Jasmin Imamović čestitao je svim radnicima i uposlenicima menadžementa JKP Pannonica, ističući da u BiH ne postoji takav ljetni turistički magnet koji može u ovako kratkom vremenu primiti 160 hiljada posjetilaca.

„Želim uputiti čestitke direktoru Maidu Porobiću i predsjedniku Nadzornog odbora Latifu Ahmediću za dosadašnje rezultate, jer samo u nedelju ovaj turistički magnet posjetilo je 15,5 hiljada posjetilaca, a u ponedeljak više od 10 hiljada posjetilaca. Za potrebe rada ovog turističkog kompleksa angažovano je 156 osoba, koji su na temperaturama od preko 35 stepeni u stanju dočekati 15,5 hiljada posjetilaca u jednome danu, da je pri tome voda uvijek na bakteriološkom nivou pitke vode a stanje na mokrim čvorovima uvijek uredno. Riječ je o plaži sa najvećim brojem obučenih spasilaca koji se brinu za sigurnost posjetilaca i jedinoj plaži u regiji koja ima i liječničku ambulantu i vozilo Hitne pomoći, a sticajem okolnosti ovo je i jedina plaža tako blizu reginalnog kliničkog centra“-izjavio je gradonačelnik Imamović.

Govoreći o Nacrtu saobraćajno-prostornog koncepta Grada Tuzla, gradonačelnik Imamović navodi da nema ozbiljnog regulisanja saobraćaja bez Saobraćajne studije.

„Saobraćajno-prostorni koncept je glavni strateški dokument iz područja saobraćajanog i prostornog planiranja za Grad Tuzla, koji će služiti kao osnovni dokument za izradu svih budućih gradskih planova i projekata koji su na bilo koji način povezani sasaobraćajem, ali i sam koncept će se u određenom periodu morati nadograditi i poboljšati u cilju bržeg ostvarivanja definisanih ciljeva. Ovaj dokument je izrađen zajedničkim radom eksperata iz Švicarske projektantske firme “Merton” AG Brugg i uposlenika nadležnih Gradskih službi i javnih preduzeća. Konceptom je definirana strategija razvoja pojedinih vidova saobraćaja sa ciljevima, prioritetima, mjerama, te prijedlozima pojedinačnih i zajedničkih odgovornosti svih sudionika u saobraćajnom sistemu Grada Tuzla.

Kod izrade koncepta slijeđeni su najnoviji trendovi održive mobilnosti i održivog razvoja gradova, kako bi se njegovom realizacijom na području Grada Tuzla uspostavio održiv i funcionalan saobraćajni sistem, a grad razvijao i oblikovao u skladu usvojenom vizijom budućnosti. Grad Tuzla je od Švicarske na poklon dobio edukaciju kadrova i studiju u vrijednosti od preko 850.000 KM. Nakon analize i postepenog prilagođavanja dijelova studije, mogućnostima i potrebama grada Tuzla, možemo raditi korak po korak u zavisnosti od priliva sredstava u Budžetu grada“- izjavio je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara