Koji se to nameti plaćaju u Tuzlanskom kantonu a u drugim ne ?

Rental Travel

Razlika u zakonskoj regulativi našeg kantona u oblasti šumarstva, koja privrednike sa ovog područja stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na privrednike koji posluju u drugim kantonima bila je tema današnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona sa predsjednikom Ekonomsko – socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona Ramizom Karićem.

Reha Centar

Kako je Karić prezentirao, spornim zakonom propisan je iznos naknade, parafiskalnog nameta, koji opterećuje naše privrednike, a koja je u poređenju sa sličnim rješenjima u drugim kantonima nešto nepovoljnija. Naime, u Tuzlanskom kantonu trenutna je praksa da se sporna taksa plaća po osnovu prihoda privrednog društva, dok se ona u zavisnosti od kantona, u drugim sredinama obračunava u odnosu na prijavljenu dobit društva, mjesto ostvarenog prihoda, ili se obračunava u drugom procentu.

Premijer kantona Bego Gutić je sa saradnicima, u cilju rasterećenja privrede Tuzlanskog kantona, podržao ovu inicijativu i naložio da se u najskorije vrijeme pripremi analiza uticaja koju bi razni modeli izmjene zakona i obračuna takse imali na Budžet Tuzlanskog kantona, te da se u skladu sa tom analizom ide u iniciranje izmjene zakona.

Na sastanku je također razmatrana problematika koju uzrokuju federalni propisi, a koja se prije svega odnosi na unaprijed definisanu cijenu usluge vršenja revizije poslovanja.

Delegacija Vlade koju su osim premijera Gutića činili ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Abdulah Zukić, ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hadžić i savjetnik premijera za finansije Miralem Nuhanović složila se i sa zahtjevom predstavnika poslodavaca u Ekonomsko – socijalnom vijeću da cijena treba i mora biti stvar poslovnog dogovora, a ne unaprijed definisana, te obećala da će u  narednom periodu Vlada Tuzlanskog kantona razmotriti ovu problematiku i inicirati izmjene problematičnog federalnog propisa.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara