Karadžić želi pitati Mladića o ubijanju Srebreničana, granatiranju Sarajeva i etničkom čišćenju

Spread the love
Menprom

Predsjedavajući Sudskog vijeća O-Gon Kwon u odluci je naveo da ne postoje razlozi zbog kojih bi trebalo preispitati odluku kojom je Mladiću naloženo da svjedoči.

Reha Centar

– U svojoj prvobitnoj odluci, Vijeće se obvezalo da će štititi Mladićeva prava i podsjeća da će zadržati pravo da ga natjera da odgovori ili ne na određena pitanja, vodeći računa o tome da mu se trenutno sudi. Vijeće podsjeća i da će voditi računa o Mladićevom zdravlju, te da zbog toga nije potrebno preispitivanje ove odluke kako bi se onemogućila nepravda – naveo je Kwon.

Karadžiću se kao bivšem predsjedniku Republike Srpske, a Mladiću kao bivšem komandantu Vojske Republike Srpske (VRS) u odvojenim postupcima sudi za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Odluku da Mladić svjedoči u korist Karadžićeve odbrane Sudsko vijeće Haškog tribunala donijelo je 11. decembra prošle godine, nakon što je odbilo njegovo protivljenje i izdalo obavezujući nalog.

Mladić se nakon toga žalio sudskom vijeću u svom predmetu, kao i u predmetu protiv Karadžića, nakon čega je sudija Kwon, predsjedavajući vijeća koje sudi Karadžiću, donio odluku da onemogući Mladiću pravo da se žali Apelacionom vijeću.

Nakon što je donesena ova odluka, Karadžić je zatražio da se Mladić, sa svojim braniocem, pojavi u sudnici u utorak, 28. januara.

Karadžić je, u cilju zaštite Mladićevih prava, odlučio i da objavi šest pitanja koja će postaviti Mladiću tokom ispitivanja.

Karadžić će Mladića pitati da li ga je ikada obavijestio da li su ili da li će zarobljenici iz Srebrenice biti ubijeni, te da li je znao da su građani Sarajeva izloženi kampanji snajperskog djelovanja i granatiranja.

Bivši predsjednik Republike Srpske namjerava pitati koji su bili razlozi za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva i da li su ti razlozi preneseni njemu.

Posljednje pitanje će se odnositi na to da li su Karadžić i Mladić imali dogovor da protjeraju Bošnjake i Hrvate koji su živjeli na teritorijama pod kontrolom srpskih snaga, javlja BIRN – Justice Report.(fena/aktuelno)

Komentari

Komentara