Kadrovska pitanja Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost  „Spreča“  d.d.  Tuzla  da zbog podnesene ostavke razriješi dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko –  finansijske  i  pravne  poslove  Javnog preduzeća. Također, imenovani su se punomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.  Doneseno je više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Vlada je dala saglasnost za razrješenje direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, te je data saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove. Utvrđen je prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora  privrednog  društva  Rudnik  soli  „Tuzla“  d.d.  Tuzla, te su date saglasnosti za razrješenje  direktora JZU Univerzitetski klinički centar, na lični zahtjev, i imenovanje vršioca dužnosti direktora JZU Univerzitetski  klinički centar.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara