Jerlagić: BiH je ostala bez imovine u Hrvatskoj vrijedne više od 10 milijardi eura

Spread the love
Menprom

Amer Jerlagić, predsjednik Stranke za BiH, uputio je saopćenje za javnost u kojem navodi kako je naša zemlja ostala bez 10 milijardi vrijedne imovine u Hrvatskoj.

Reha Centar

Podsjećamo da je nakon drugog čitanja Sabor Hrvatske 18.05.2018. godine usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom Republike Hrvatske. Za nas u Bosni i Hercegovini ovo ne bi bilo ništa novo, da se ovim Zakonom imovina pravnih lica iz Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, vrijedna više od 10 milijardi eura može dati na upravljanje trećem licima na period od 30 godina.

Osnova za ovo leži u Članku 71:

”Republika Hrvatska može nekretnine na koje se odnosi Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 36/91) dati u zakup na određeno vrijeme, po provedenom javnom natječaju, do sklapanja međunarodnog ugovora kojim će se razriješiti imovinskopravni odnosi na tim nekretninama ili do donošenja odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja.”

Objašnjenje Članka 71: ”Ovim se člankom propisuje ovlast Ministarstva državne imovine da može na ograničeni rok raspolagati nekretninama koje su u zemljišnoj knjizi upisane u vlasništvu Republike Hrvatske sa zabilježbom zabrane raspolaganja budući da su iste predmet sukcesije između država bivše SFRJ, a s kojima Republika Hrvatska nije sklopila odgovarajući međunarodni ugovor. Budući da se su te nekretnine izvan prometa, odnosno ne može ih se otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske.”

Kako Bosna i Hercegovina nije potpisala međunarodni ugovor sa Republikom Hrvatskom, to ostajemo bez imovine poput Šipadove luke Šibenik, JANAPA – jadranskog naftovoda, desetina hotela i odmarališta na Jadranskoj obali, Energopetrolovih pumpi…

Ovim Zakonom će se omogućiti legalizacija višedecenijske pljačke imovine pravnih lica iz Bosne i Hercegovine koja je u društvenom vlasništvu.

Očekujem da Vijeće ministara BiH transparentno obavijesti građane Bosne i Hercegovine zašto nisu reagovali u periodu od prvog čitanja Zakona u Hrvatskom saboru u januaru 2018. do maja 2018.

Očekujem od Vijeća ministara BiH da javnost transparentno izvjesti da li je i kojim povodom Ministar Grubeša boravio u posjeti Vladi Republike Hrvatske u februaru 2018.

Očekujem da Vijeće ministra BiH sazove hitnu sjednicu Vijeća samo sa ovom tačkom dnevnog reda.

Očekujem da Ministarstvo vanjskih poslova ili Ministar vanjskih poslova uputi demarš Vladi Republike Hrvatske.

Očekujem da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao kolektivni organ ili Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine upute demarš Predsjednici Republike Hrvatske.

Očekujem da do hitnog potpisa međunarodnog ugovora sa Republikom Hrvatskom ili stavljanja moratotorija na ovaj Zakon, Bosna i Hercegovina prekine diplomatske odnose sa Republikom Hrvatskom.

Kako Sporazum o sukcesiji između država bivše SFRJ poznaje princip reciprociteta, očekujem da državne institucije izdaju nalog o neispuštanju vode iz Buškog blata prema HE Orlovac i sa hidroelektrana u Trebinju prema HE Plat.

U suprotnom građani Bosne i Hercegovine sa pravom mogu smatrati da se radi o veleizdaji aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini koja je svojim nečinjenjem pomogla da Bosna i Hercegovina ostane bez imovine vrijedne više od 10 milijardi eura. Takođe ostaje pitanje sumnje, da li je ta šutnja ili nereagiranje pojedinaca iz vlasti imalo i svoju cijenu?!?

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara