Jačanje napora za adresiranje nezakonitih sadržaja na internetu koji podstiču na nasilje

Rental Travel

Sadržaji na internetu koji podstiču na nasilje bili su u fokusu diskusije dvodnevnog okruglog stola, koji je danas završen u Sarajevu.

Reha Centar

Ovaj skup je organizirala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, a okupio je predstavnike medija, civilnog društva i sigurnosnog sektora sa ciljem da razgovaraju o daljnjem razvijanju adekvatnih preventivnih mjera za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu na internetu.

 „Opće je poznato da nasilni ekstremisti efikasno koriste društvene medije za vanjski angažman i propagandu, kao i za radikalizaciju i regrutovanje u svoje redove“, izjavio je zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH, Alexander Chuplygin.„Razumijevanje upotrebe interneta i tradicionalnih medija kao sredstava za nasilnu radikalizaciju, ali i kao sredstava za predstavljanje alternativnih gledišta je od ključnog značaja za izradu preventivnih politika“, dodao je Chuplygin.

Vjekoslav Vuković, pomoćnik ministra sigurnosti BiH, se referirao na zloupotrebu slobode informacija. „Danas se borimo protiv nove vrste oružja, kao što je cyber prostor. Veoma često stranice na internetu sa sadržajima koji nas brinu su locirane negdje drugo, ali mi bez obzira na to moramo učiniti sve što možemo kako bi spriječili prijetnje koje dolaze unutar BiH“.

“Dokazivanje podsticanja na terorizam je istinski složen zadatak“ naveo je Mirsad Crnovšanin, stručni savjetnik Glavnog tužioca BiH, dodajući: „ stoga pozivamo sve predstavnike medija da se uzdrže da sami kvalificiraju ove akte kao terorizam, te da ne izvještavaju informacije na svojim stranicama koje bi mogle navesti pojedince da počine određene kriminalne radnje ili stvore potencijalnu prijetnju za našu nacionalnu sigurnost.“

 Feđa Kulenović iz Internews „W Projekta“ je naglasio da je značajno da svi akteri i zainteresirane strane moraju da se angažuju i izraze svoje mišljenje kako bi dali doprinos u borbi protiv nasilnog ekstremizma kako na internetu tako i izvan interneta.

Diskusija na okruglom stolu je također doprinjela inicijativi OSCE-a u borbi protiv nasilnog ekstremizma koja naglašava sveobuhvatni pristup OSCE-a u sprječavanju nasilnog ekstremizma i radikalilzacije koja vodi ka terorizmu označavajući sve relevantne aktivnosti zajedničkim sloganom „United CVE-Ujedinjeni u borbi protiv nasilnog ekstremizma“. #UnitedCVE

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: