Izrade Programa integriranja BiH u Evropsku uniju

Menprom

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je sa premijerima i predstavnicima drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustvovao danas sastanku na temu izrade programa integriranja BiH u Evropsku uniju.

Reha Centar

Skupu koji je održan u sjedištu Vlade FBiH, a koji je vodio direktor Ureda za evropske integracije Vjekoslav Čamber prisustvovali su i zamjenik premijera i federalni ministar trgovine Aleksandar Remetić, te predstavnici Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije i Direkcije za evropske integracije.

EU integracije 01 05 06 2015

Cilj ove prezentacije koju su obavili predstavnici Vijeća ministara BiH, odnosno Direkcije za evropske integracije, je približavanje predstavnicima kantona onoga što je potrebno učiniti u procesu preuzimanja pravne stečevine Evropske unije, jer su i kantoni dio cjelokupnog procesa integriranja naše zemlje u zajednicu evropskih država.

Obavezu usklađivanja sa acquisom (pravna stečevina EU) Bosna i Hercegovina je preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a kako je predviđeno, cijeli proces trajat će četiri godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara