Isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima boračko-invalidske zaštite

Menprom

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 21.09.2022. godine (srijeda) izvršiti isplatu jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu od 424.800,00 KM licima – korisnicima boračko-invalidske zaštite koja ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena, u cilju poboljšanja materijalnog statusa u 2022. godini.

Reha Centar

Navedenom naknadom je obuhvaćeno 4248 korisnika.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara