Inicijative Tuzlanske alternative sa jučerašnje sjednice Gradskog vijeća

Spread the love
Rental Travel

Na inicijative Tuzlanske alternative koje su se odnosile na veoma bitne problematike našeg grada a koje je na sjednici Gradskog vijeća iznio vijećnik Malikić Nedžad doneseni su zaključci čija će implementacija u mnogome olakšati život naših građana.

Reha Centar

NEDŽAD MALIKIĆ

Navedene inicijative i njihove zaključke u daljem tekstu prenosimo u cjelosti:

 

  • Inicijativa Gradskoj upravi za dostavljanje Informacije o realizaciji i kvalitetu izvođenja radova na putnoj infrastrukturi urađenoj na području grada Tuzla

Zaključak

Traži se od Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca, da odredi odgovornu osobu, koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova na komunalnoj infrastrukturi.

 

  • Inicijativa prema JZU UKC Tuzla, da se obezbijede adekvatni uslovi za boravak pacijenata u Psihijatrijskoj klinici.

 

  • Inicijativa prema Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca u vezi sa uličnom rasvjetom i izgradnjom puta u ulici Gradovrška, MZ Solina.

Zaključak

Neophodno je što prije pristupiti dovršetku radova na putu i uličnoj rasvjeti u ulici Gradovrška i drugim komunalnim projektima iz inicijativa/urgencija.

 

  • Zahtjev za dostavljanje Informacije o projektu kreditnog zaduženja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla i utrošku „grant sredstava“ dobijenih uz kredit.

Zaključak

Za narednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, potrebno je dostaviti Informaciju o projektu kreditnog zaduženja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla i utrošku „grant sredstava“ dobijenih uz kredit.

 

5.Urgencija za dostavljanje informacije o realizaciji projekta poslovne zone „KrekaSjever”

Zaključak

Za narednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, potrebno je dostaviti Informaciju o realizaciji projekta poslovne zone „Kreka-Sjever“ i da li su riješeni imovinsko-pravni odnosi na lokaciji.

 

Zahtijevamo od gradske uprave da navedene inicijative shvati ozbiljno i njihove zaključke sprovede u djelo u što hitnijem roku.

 

Tuzlanska alternativa

Komentari

Komentara

Posted In: