Implementacija projekta „Vrijeme je za naša prava“

Spread the love
Menprom

U okviru projekta za žene s invaliditetom „Vrijeme je za naša prava“ kojeg realizuje Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, održana je 5. radionica pod nazivom: „Pitanje zdravlja, obrazovanja i zapošljavanja žena sa invaliditetom“.

Reha Centar

Radionici je prisustvovalo 17 učesnica, a voditeljica je bila Tanja Mandić-Đokić, sociološkinja i konsultantica za pitanja društveno marginalizovanih grupa. Radionica je održana u hotelu „Jelena“ u Banjaluci 19. 09. 2017. godine, u sklopu studijske posjete za žene sa invaliditetom u periodu od 19. do 20. 09. 2017. godine.

Učesnice su diskutovale o pravu na zdravlje kao osnovnom ljudskom pravu koje podrazumijeva da svako mora imati mogućnost pristupa svim medicinskim uslugama i pružanju zdravstvene zaštite bez diskriminacije, namjerne ili nenamjerne.

Pitanju reproduktivnog zdravlja se posvetila posebna pažnja, zbog nepostojanja pristupačnih ginekoloških ordinacija i opreme, te je zaključeno da, kao što je navela jedna učesnica: „Ako sam korisnica kolica, nikako se ne smije desiti da zbog nepristupačnosti obolim od karcinoma.“

Takođe se razgovaralo o obrazovanju i edukaciji kao najvažnijoj moći kojom mijenjamo svijet, značaju dostupnosti informacija, kao i, samim tim, poboljšanju objektivnih kompetencija i prilika za zapošljavanje žena sa invaliditetom.

Učesnice su takođe imale priliku učestvovati na javnoj tribini „Diskriminacija žena po osnovu roda/pola u oblasti rada i zapošljavanja“ koju je organizovala Fondacija „Udružene žene“, Banjaluka.

Projekat „Vrijeme je za naša prava“ realizuje I.C. „Lotos“ a finansiran je dijelom od strane vlade SAD.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara