Implementacija projekta energetske efikasnosti Klinike za interne bolesti

Rental Travel

Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem Implementacione jedinice dodatnog finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” realizira pripremne aktivnosti, koje se odnose na izradu i reviziju projektne dokumentacije za izvođenje radova na implementaciji mjera energijske efikasnosti na objektu Klinike za interne bolesti. Upravni odbor projekta dao je saglasnost za implementaciju mjera, a u skladu sa detaljnim energetskim pregledom i predloženim mjerama.

Reha Centar

Prema riječima prof. dr. med. sc. Denijala Tulumovića, VD direktora UKC Tuzla, od 2015. godine svi objekti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prijavljeni su kod nadležnih institucija za uvođenje mjera energijske efikasnosti. “Projekat energijske efikasnosti na objektima hirurških grana, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Klinike za plućne bolesti je u cijelosti završen. Implementacijom projekta energijske efikasnosti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smanjit će se potrošnja energije, postići ugodniji boravak i rad u objektima, kao i sveobuhvatno poboljšanje životne okoline”, istakao je direktor Tulumović.

Za provođenje ovih aktivnosti veliku pomoć dalo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Finansijer projekta je Svjetska banka, a plan je da realizacija projekta na Klinici za interne bolesti bude završana u 2024. godini.

Komentari

Komentara