Hoće li Tuzla ostati bez prava vlasništva nad tri kulturne institucije

Rental Travel

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, sa gradonačelnikom Grada Tuzla i predstavnicima Gradskog vijeća Grada Tuzle, započne razgovore u cilju redefinisanja Ugovora o suosinivačkim pravima i obavezama nad JU Narodno pozorište Tuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Međunarodna galerija portreta Tuzla, zaključeni između Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.

Reha Centar

Cilj razgovora između suosnivača jeste prije svega promjena preuzetih obaveza finansiranja ovih ustanova.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara