Gradsko vijeće Tuzle nastavlja borbu za pravedniju raspodjelu javnih prihoda u F BiH

Menprom

Počev od 2007. godine, Gradsko vijeće  Grada Tuzla (ranije Općinsko vijeće), dostavljalo je kontinuirano Parlamentu i Vladi Federacije inicijative i urgencije za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali prijedlozi i inicijative Gradskog vijeća, nisu nikada uzeti u obzir.

Reha Centar

Navedena aktivnost je intenzivirana tokom 2014. godine, tokom koje je Vijeće insistiralo na usvajanju izmjena navedenog zakonskog dokumenta, a naše posljednje urgencije proslijeđene su po osnovu zaključaka sa 4.redovne sjednice od 29.12.2014. godine i 5. sjednice od 14.01.2014. godine.

Vijeće je kontinuirano tražilo da se inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda usvoji i navedeni Zakon izmijeni, sve sa ciljem obezbjeđenja ravnopravnosti građana u raspodjeli javnih prihoda i obezbjeđenja više sredstava za Grad Tuzlu. Zatražili smo od Vlade i Parlamenta Federacije BiH, da što prije uzmu u razmatranje inicijativu Gradskog vijeća Tuzla i usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pozivamo sve građane, organe i institucije da se pridruže aktivnostima Gradskog vijeća Grada Tuzle. U navedene aktivnosti uključit ćemo i Savez općina i gradova Federacije BiH.

Predsjedavajući, Jozo Nišandžić

Zamjenica predsjedavajućeg, Nada Mladina

Klub vijećnika SDP-a, Azra Gazibegović

Klub vijećnika SDA, Sabahudin Imamović

Klub vijećnika SBB, Elvir Kasumović

Klub vijećnika NS Radom za boljitak, Nedžad Malikić

Klub Vijećnika Bosanske stranke, Mirnes Ajanović

Klub vijećnika HDZ –a, Ivica Kovačević

Klub vijećnika Tuzlanske alternative, Mensur Alić

vijećnik Adnan Sijerčić (Stranka za BiH)

samostalni vijećnik Enes Huseinagić

 

 

 

Komentari

Komentara