Gradonačelnik Imamović na konferenciji «Ekonomija integracija»

Menprom

U sklopu obilježavanja 39 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, organizuje Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju «Ekonomija integracija» na temu: Izazovi ekonomije u kriznom okruženju, koja se održava od 03. do 05. decembra u Hotelu Tuzla.

Reha Centar

Temeljni cilj naučne konferencije je da ukaže na važnost ekonomije integracija u kriznom okruženju. U uvodnom dijelu, prisutnim gostima i učesnicima konferencije, obratio se i gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

“Jako je važno da su učesnici ove konferencije i Univerziteti koji ne dolaze samo iz glavnih gradova regije. Ja to doživljavam kao potrebu decentralizacije. Kao što su dva tipa država, oni koji imaju centralizovane sisteme, po uzoru na zemlje nekadašnjeg istočnog bloka, znate samo za glavne gradove, i decentralizovane države poput Njemačke, gdje je svaka regija podjednako razvijena i bogata. Ako je svaki grad podjednako razvijen, onda će i cijela država biti razvijena. Moja poruka na ovoj konferenciji je decentralizacija pravnih i ekonomskih sistema, davanje jednakih šansi svakom gradu i svakoj općini u BiH, jer nama je potreban razvoj. Treba nam sistem jednakih šansi, za kreiranje sistema u BiH, kao i svakom gradu koji tretira Alborška konvencija. Potreban nam je ekonomski održiv razvoj, kvalitetan život građana, ali i uključenost što većeg broja subjekata. Imamo sistem kako izvršiti decentralizaciju grada, ali ta decentralizacija, nije učinjena u BiH. Gradovi i općine trpe štete postojećeg sistema u ime entiteta i kantona” – izjavio je u svom obraćanju gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Za Konferenciju je bilo prijavljeno preko 80 radova, da bi na koncu njih 60 uvršteno u program, od kojih su 20 iz inostranstva, a 40 iz Bosne i Hercegovine. Od 96 autora radova 56 autora je iz Bosne i Hercegovine, a 40 iz inostranstva i to: 10 iz Srbije, 5 iz Crne Gore, 16 iz Hrvatske, 1 iz Albanije, 1 iz Turske, 2 iz Kanade, 1 iz Njemačke, 1 iz Makedonije, 1 iz Australije.

Organizacija Konferencije ima regionalni karakter, tako da su suorganizatori Ekonomski fakultet iz Sveučilišta J.J. Strossmayra u Osijeku, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru i Beogradska Bankarska Akademija Univerziteta Union Beograd, Ekonomski fakultet Podgorica i Ekonomski fakultet Prilep.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara