Gradonačelnici Bijeljine, Tuzle i Brčkog razgovarali o trasi autoputa

Spread the love
Rental Travel

Gradonačelnici Bijeljine, Brčkog i Tuzle razgovarali su tokom jučerašnjeg sastanka u Bijeljini o budućoj trasi i izgradnji autoputa, koji će povezati Sarajevo i Beograd preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Mićo Mićić, Siniša Milić i Jasmin Imamović izrazili su punu podršku ovom projektu, ističući da na ovoj trasi, u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, živi oko 1,5 milion stanovnika, da ona obuhvata i tri entiteta, Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Distrikt Brčko, što potvrđuje i njenu ekonomsku opravdanost.

Reha Centar

“Bilo mi je zadovoljstvo da danas budem domaćin gradonačelnicima dva susjedna velika grada. Imali smo puno zajedničkih tema, koje će biti značajne za razvitak i nastavak života građana u našim gradovima. Mi smo prije svega pričali o dosadašnjoj, ali i budućoj saradnji, jer smo procijenili da je ona bila dobra, ali da može biti i bolja. Danas je najviše priče bilo o koridoru i autoputu o kojem se ovih dana najviše priča. Složili smo se da nam se ideja i ono što je nekoliko puta najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da bi povezao Sarajevo i Beograd preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine, jako sviđa. Na takav način ovi gradovi bi dobili puno toga, a i građani bi bili povezani trasom od Sarajeva, preko Žepča, do Tuzle Brčkog i Bijeljine, za Beograd. Mi imamo i karte iz prostorno-planske dokumentacije BiH i RS koja se spaja sa Srbijom. Potpuno se slaže sa trasom koju i mi podržavamo punim srcem, preko Bijeljine, Brčkog, Tuzle, Žepča do Sarajeva i mi je podržavamo”, izjavio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.

Ranije studije izvodljivosti dokazale su ekonomsku opravdanost izgradnje autoputa na ovoj trasi i povezivanje sa opštinama koje gravitiraju ovim gradovima.

“Veliki je interes građana da ono što se već dugo govori i ono što je nekoliko puta predsjednik Srbije izjavio, da se Beograd i Sarajevo autoputem vežu preko Bijeljine. Dakle, Bijeljina, Brčko, Tuzla, Žepče i Sarajevo, jer na ovoj trasi, bez Sarajeva, živi negdje oko 1,5 miliona stanovnika. Prilika je ovo za bolju komunikaciju, za bolji život i za više radnih mjesta na prostoru gdje živi ovoliki broj građana različitih nacionalnosti. Ovo je ekonomski najpotentniji dio BiH. Tu su čak i tri entiteta Republika Srpska, Federacija BiH i Distrikt Brčko. Imamo već gotove ili idejne projekte ili čak glavne projekte za neke pravce, a i prostorne planove ovih entiteta. Evo, glavni projekat je gotov za trasu Orašje – Brčko – Tuzla, to je priča o tom “Y” kraku, koji zatim ide na Žepče, radi se o dužini od oko 40 kilometara. Projekat je gotov i za trasu Bijeljina – Brčko i mi se samo uklapamo u već pripremljene stvari. Nećemo da ometamo eventualno neke druge zamišljene pravce. Hoćemo biti jedinstveni, hoćemo primijeniti našu prostornu i urbanističku regulativu, zadovoljiti interese građana i biti jedinstveni u namjeri da nađemo investitora. Ako se nas trojica dogovorimo da zajednički tražimo investitore, mi ćemo ih naći”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Svoje zadovoljstvo i punu podršku projektu izrazio je i gradonačelnik Brčkog, navodeći da deja za izgradnju ovog putnog koridora nije u suprotnosti sa drugim projektima i izgradnjom drugih putnih pravaca.

“Potencijali za saradnju ova tri grada, ove tri regije, su zaista velike. Distrikt Brčko ima interes da bude dio mreže cesta koje namjeravaju da se grade na prostoru BiH i koje će Brčko tim putem povezati sa tim okruženjem. Naravno, ono što je interes Distrikta Brčko ne smije i neće biti u koliziji sa interesima drugih, tj da se cestovni koridori grade i nekim drugim putnim pravcima. Ovo je želja Distrikta Brčko, da bude dio saobraćajnice koja će povezati Tuzlu, Brčko i Bijeljinu i naravno imamo interes da se nastave ranije započete aktivnosti, a to je izgradnja autoputa od Šamca kroz Brčko ka Bijeljini i Srbiji. Dakle, Distrikt Brčko ima razvojne šanse, ali one neće biti adekvatno iskorištene ako ne bude imao dobre saobraćajne veze sa tuzlanskim bazenom i sa Bijeljinom. Napomenut ću da Brčko ima jedinu Međunarodnu riječnu luku na prostoru BiH koja je neiskorišćena. Mi smo u toku dobijanja jednog kredita od 10 miliona eura od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, koji će ukupne lučke kapacitete podići na jedan značajniji nivo. Ali sve će to ostati prazna priča ukoliko ne budemo imali ovu vrstu podrške” izjavio je nakon sastanka gradonačelnik Distrikta Brčko Siniša Milić.

Gradonačelnici su se dogovorili da će nastaviti saradnju, ne samo u oblasti infrastrukturnih projekata, nego i u drugim oblastima od interesa za građane.

aktuelno.ba / Gradska uprava

Komentari

Komentara