Grad Tuzla: Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

Menprom

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, objavila je Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija. Pravo učešća na ovom oglasu imaju sva fizička lica – građani i registrovana pravna  i fizička lica. 

Menprom

Prijave po ovom oglasu se mogu se predati u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Večernji list BH“  i zvaničnoj web stranici Grada Tuzle (www.tuzla.ba). Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen, kao rok za prijavu na oglas računa se datum zadnje objave oglasa. Javno otvaranje prijava obaviće se u sali Gradske uprave Grada Tuzle (prizemlje), dana 12.10.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati. Dodatne informacije o poslovnim prostorijama koji su predmet ovog oglasa zainteresovani mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, neposredno ili putem telefona broj 035/307- 380 i 035/307-346. Poslovne prostorije koje su predmet ovog oglasa mogu se pogledati radnim danom u vremenu od 10,00 do 13,00 sati za vrijeme trajanja oglasa, uz prethodnu najavu kod nadležne Službe na telefon broj: 035/307-346 ili 035/307-380.

 Tekst Javnog oglasasa podacima o poslovnim prostorima, predloženim djelatnostima, kriterijima za vrednovanje ponuda i drugim relevantnim podacima, objavljen je na linku: https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2021/04/javni-oglas-avgust-2021.pdf

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara