FINconsult iz Tuzle ispratio 25.generaciju polaznika edukacije za vođenje poslovnih knjiga

Spread the love
Rental Travel

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult Tuzla sa uspjehom je završila i  25. ciklus Edukacija za vođenje poslovnih knjiga u Tuzli  i Sarajevu u periodu maj.-juli 2016.godine. Program edukacije se sastojao iz 6 modula, kroz praktične primjere i uz korištenje dokumentacije, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

Reha Centar

FINconsult već 12. godinu provodi ovu edukaciju, koju je uspješno završilo više od 1.350 osoba, od kojih je preko 60 % pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90 % je u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

FINconsult Tuzla FINconsult Tuzla

U Tuzli je danas upriličena i svečanost povodom dodjele certifikata polaznicima 25. ciklusa, koji su uspješno završili edukaciju i napravili još jedan veliki iskorak u svom stručnom usavršavanju.

Dr.sc Ismet Kalić

FINconsult je inače od ranije poznat kao Edukativno-konsultantska kuća od povjerenja u kojoj se u kontinuitetu vodi briga o svim polaznicima i nakon završetka edukacije.

FINconsult Tuzla

Nakon svečanosti dodjele certifikata svi učesnici ove edukacije zajedno sa direktorom Visoke škole za finansije i računovodstvo “FINra”, Dr.sc Ismetom Kalićem obišli su nove prostorije fakulteta, te izrazili svoje oduševljenje kapacitetima ove visoko- školske ustanove.

FINRA FINRA

Naredni ciklus obuke je u novembru ove godine, a svi zainteresovani se mogu prijaviti na već poznate adrese:

Sarajevo,
Telefon/Fax: 033/204-769;
E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba;

Tuzla,
Telefon/Fax: 035/277-275;
E-mail: finconsult@bih.net.ba;

CILJEVI

– Osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga na računaru
– (Pre-Do) kvalifikacija za knjigovodstveno – računovodstvene i finansijske poslove.

VIŠESTRUKA KORISNOST

-Sticanje praktičnog znanja i vještina neophodnih za vođenje poslovnih knjiga na računaru
-Znatno povećena šansa za dobijanje posla
-Prekvalifikacija na aktuelnije i traženije zanimanje i poslove
-Podizanje nivoa samopouzdanja i stručne kompetencije u obavljanju knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
-Podrška po zavrsetku kursa (pri pokretanju vlastitog biznisa – servisa za knjigovodstvene usluge, podrška pri zaposlenju, u riješavanju računovodstvenih problema u poslu i sl.) od strane “FINconsult”-a.

KONCEPT RADA

Koncept rada se sastoji iz dva dijela:

1. Upoznavanje sa pojmovima i tehnikom knjiženja poslovnih promjena, kroz praktične primjere.

2. Knjiženje praktičnih primjera na računaru u aplikativnim programima (finansijsko knigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i kreiranje finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).

Predznanje iz knjigovodstva nije neophodno (kandidat može biti bilo koje struke).

Za svakog polaznika je obezbijeđen računar sa aplikativnim programima (nije neophodno poznavanje rada na računaru).

VALIDNOST

Po završetku edukacije i položenom testu kandidati dobivaju certifikat – uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga na računaru.

MODULI

1. Finansijsko knjigovodstvo
(stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata),

2. Trgovačko (robno) knjigovodstvo
(nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, veleprodajna kalkukacija, prodaja robe),

3. Materijalno knjigovodstvo
(nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošenje materijala, ulaz-izlaz materijala),

4. Blagajničko poslovanje
(naplata, isplata, blagajnički izvještaj – blagajnički dnevnik),

5. PDV evidencije
(KUF, KIF i PDV prijave) i

6. Finansijski izvještaji
(bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).

Predavači:

1. Doc.dr.Ismet Kalić
2. Mr. sc. Šerif Isović
3. Mr. sc. Erna Delić
4. Mr. sc. Muamer Bešić
5. Muhedin Garanović, dipl.oec.
6. Selma Hadžić, dipl.oec.
7. Elvira Ribić, bacc.oec.

CIJENA EDUKACIJE I NAČIN PLAĆANJA

Cijena edukacije je 600KM (plus PDV-a)

Mogućnost plaćanja u ratama

Kandidati za koje troškove snosi firma, trebaju izvršiti plaćanje prije početka edukacije.

Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju!!

Dodatne informacije i prijave;

Sarajevo,
Telefon/Fax: 033/204-769;
E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba;

Tuzla,
Telefon/Fax: 035/277-275;
E-mail: finconsult@bih.net.ba;

M.T.

Komentari

Komentara

Posted In: