Finansijska konsolidacija Rudnika soli i TTU Tuzla

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla. Odobreni postupak finansijske konsolidacije, u skladu sa Elaboratom finansijske konolidacije Rudnika, obuhvata izmirenje dugovanja u visini od 1.233.732,15 KM na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, 143.570,90 KM na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i 191.485,41 KM na osnovu isporučene struje, nastalih zaključno sa 30.9.2013. godine.

Reha Centar

Finansijska konsolidacija dugovanja na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti privredno društvo Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla bit će izvršena na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će zaključiti sa nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom. Osnovni razlozi za pokretanje postupka finansijske konsolidacije u Rudniku soli „Tuzla“ d.d. Tuzla su povećanje solventnosti i likvidnosti čime bi se stvorile realne pretpostavke za planirani razvoj društva, iznos ukupnog duga privrednog društva sa 31.12.2013. godine koji iznosi 9.373.203,00 KM kao i potreba za povećanjem kapaciteta (istražno-eksploatacione bušotine) proizvodnje slane vode iskazane od potrošača, što podrazumijeva povećana finansijska ulaganja. Među razlozima su i očekivane presude Općinskog suda u Tuzli koje se odnose na štete koje je Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla prouzrokovane nekontrolisanom eksploatacijom slane vode na eksploatacionom polju urbanog dijela grada Tuzle.

Vlada TK odobrila je pokretanje postupka finansijske konsolidacije i privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla. Postupak finansijske konsolidacije privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla ne može trajati duže od tri godine. Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 22.919.388,43 KM, a na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (ukupno 3.192.994,31 KM), za osiguranje od nezaposlenosti (ukupno 624.204,78 KM) i poreza (sa kamatama) – isključujući porez na dodanu vrijednost (ukupno 1.264.098,49 KM). Također je obuhvaćeno dugovanje prema dobavljačima za isporučene robe i usluge (ukupno 2.494.035,94 KM) i prema zaposlenicima (ukupno 4.945.572,81 KM) što je u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara