FIA poziva banke i poslovne subjekte u Federaciji BiH da okončaju proces utvrđivanja glavnog računa

Spread the love
Menprom

Finansijsko-informatička agencija (FIA) zajedno sa bankarskim sektorom nastavlja aktivnosti na provedbi Zakona o unutrašnjem platnom prometu Federacije BiH i poziva poslovne subjekte koji to još nisu učinili da što prije odrede glavni račun.

Reha Centar

Pomenutim Zakonom je utvrđeno da svi poslovni subjekti moraju imaju određen glavni račun, tj. poslovni subjekt je dužan podnijeti zahtjev za određivanje glavnog računa banci u pisanoj formi.

U suprotnom, a u skladu sa zakonskim odredbama, banke su dužne blokirati račune poslovnih subjekata koji nemaju određen glavni račun ili imaju više glavnih računa. Nadzor nad obavljanjem platnog prometa banaka vrši Agencija za bankarstvo Federacije BiH i drugi kontrolni organi.

„Krajem maja ove godine obavijestili smo poslovne subjekte koji nisu odredili glavni račun da će im od 1. juna/lipnja 2017. godine biti blokirani svi računi dok ne odrede glavni račun.  Zajedničkim angažmanom banaka i poslovnih subjekata smanjen je broj poslovnih subjekata koji imaju dva ili više glavnih računa,  odnosno, nemaju određen glavni račun“, kaže Esad Mahmutović, direktor FIA-e.

Direktor FIA-e podsjeća da je 01. juna/lipnja ove godine, kada je operativno uspostavljen Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Federaciju BiH bez glavnog računa bilo 16.619 poslovnih subjekata i 1.360 poslovna subjekta sa dva i više glavnih računa.

U periodu od 01. juna/lipnja do danas angažmanom bankarskog sektora i poslovnih subjekata dodatno je smanjen broj poslovnih subjekata u Federaciji BiH koji nemaju određen glavni račun. Tako da stanje sa današnjim danom 13.549 poslovnih subjekata nemaju određen glavni račun, odnosno, 965 poslovna subjekta imaju više glavnih računa.

„I ovoga puta pozivamo banke i poslovne subjekte u Federaciji BiH da u skladu sa zakonskim odredbama što prije završe procedure određivanja glavnog računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH, kako bismo na taj način priveli kraju aktivnosti na uspostavi Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH i učinili ga funkcionalnim i dostupnim korisnicima u punom kapacitetu“, naglasio je Mahmutović.

aktuelno.ba / PRag.ba

 

Komentari

Komentara