Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević: Javnost mora znati ko, šta i na osnovu čega prima

Spread the love
Rental Travel

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. Zakon je ranije usvojen i u Predstavničkom domu.

Reha Centar

Između ostalog, tim zakonom je data definicija jedinstvenog registra boraca za koji federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević kaže da je neophodan kako bi se uredila ta oblast, a da ga traže i borci.

  • “Smatramo da je opravdan zahtjev boraca i da javnost mora znati ko, šta i na osnovu čega prima. Želimo da znamo ko je šta dobio, stan, prostor, bespovratna sredstva da možemo pomoći onima koji nisu dobili pomoć, zato nam treba zakonski okvir uspostave registra”, rekao je Bukvarević na sjednici Doma naroda.

Istakao je da će podaci iz registra biti dostupni svim institucijama da bi se došlo do boraca koji su u stanju potrebe.

Federalna vlada krajem aprila ove godine utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, čime je omogućena i provedba presuda Ustavnog suda FBiH od 4. maja 2005. i 1. oktobra 2013. godine.

Ujedno, u objašnjenju stoji da je ovim izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN-a koji je BiH naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.
Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog borca bili dužni da nestalog proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.

Izmjene i dopune definiraju ko se smatra borcem, organizatorom otpora, dobrovoljcem, veteranom odbrambenooslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim.

Podršku delegata Doma naroda Parlamenta FBiH dobio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica.

Izmjena je predložena jer je Ustavni sud Federacije BiH presudom od 7. novembra 2012. godine utvrdio da prvi član ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja, nije u saglasnosti s Ustavom FBiH.

Prijedlogom zakona brisana je osporena odredba po kojoj je ostvarivanje prava bilo uvjetovano prihodovnim cenzusom, čija je primjena počela 1. maja 2010. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: