Farmaceutski lobiji u panici, premijer Gutić istrajan, pogledajte zašto!

Menprom

Mi od Liste nećemo odustati. Ona je u potpunosti usaglašena sa svim pozitivnim propisima tako da Pozitivna lista lijekova, usvojena na Vladi, ostaje sve do donošenja nove Pozitivne liste na federalnom nivou. Po donošenju nove federalne liste mi ćemo, u skladu sa zakonskim obavezama, vršiti usklađivanje naše liste“, naglasio je danas na press konferenciji u prisustvu ambasadora Hrvatske, Makedonije, Slovenije  premijer Gutić,

Reha Centar

Zašto je tako izričit nije čudo, pogledajte omjer brojki i slova koliko naša zemlja daje za strane lijekove i mnogima će biti sve jasno, ili bar puno jasnije zašto je premijer Vlade TK Bego Gutić ovako istrajan i izričit.

Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ukupna prodaja za 2014. godinu te odsno stranih i domaćih proizvođaća je iznosio:

Ukupan promet i odnos uvoza i prometa domaćih proizvođača:

Promet domaćih lijekova: 95 083 713, 27 KM   odnosno  17,88%

Realizovani uvoz stranih lijekova: 436 592 529,08  KM odnosno 82,12 %

Ukupno 531 676 242, 35 KM.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara