Dževad Halilčević imenovan za direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“

Spread the love
Rental Travel

Vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju Dževada Halilčevića iz Živinica za direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. na mandatni period u trajanju od 4 godine.

Reha Centar

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona na lični zahtjev.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem namještenika, višeg referenta za ekonomsko-finansijske poslove u Poljoprivrednom zavodu Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku kojom se traži od Skupštine Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla da razriješi dužnosti članove imenovane u privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla (predstavnike državnog kapitala), te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla (predstavnika  državnog kapitala), do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK zaduženo je da poduzme sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije odluke Vlade TK.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara