Dunja Mijatović: Sigurnost novinara i digitalizacija kao prioriteti

Rental Travel

Predstavnica OSCE-a za slobodu medija, Dunja Mijatović, po završetku svoje prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini, pozdravila je inicijativu koju je 01. jula poduzelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da se podrže sloboda izražavanja i prava novinara, kao i da se unaprijedi sigurnost novinara.

Reha Centar

“Pozdravljam odlučnost Vijeća ministara BiH da se poboljša zakonodavni okvir za slobodu izražavanja i borbu protiv nekažnjavanja napada na novinare” izjavila je Mijatović. “Ovim se pokazuje politička volja za rad na ključnim pitanjima vezanim za slobodu medija u zemlji u kojoj je od 2006. godine riješeno samo petnaest posto slučajeva vezanih za ovo pitanje”.

Također je dodala da je “neprihvatljivo da su napadi poput pokušaja ubistva Željka Kopanje prije 16 godina i dalje neriješeni”.

Po završetku svoje posjete, Mijatović je pozvala na hitan početak procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa, provedbu zakona o javnom servisu i očuvanje nezavisnosti i ovlasti Regulatorne agencije za komunikacije.

Mijatović je naglasila suštinski značaj digitalizacije za državu, navodeći da je ovo jedina država u jugoistočnoj Evropi koja nije započela ovaj proces. Pozdravila je opredjeljenost ministra transporta i komunikacija, Slavka Matanovića, za deblokiranje procesa kroz odluku Vijeća ministara. Mijatović je također naglasila potrebu za potpuno funkcionalnim, nezavisnim i održivim sistemom javnog emitovanja i regulatornim tijelom.

“Kašnjenje u digitalizaciji je već rezultiralo gašenjem signala BHTV-a” rekla je Mijatović. “Dalja odgađanja će stvoriti više problema za cijeli sektor emitovanja, u smislu pluraliteta medija kao i ekonomske održivosti.”

“Neprovođenje zakona o javnom servisu i dalje šteti cijelom sistemu i neprestano pogoršava finansijsku i uredničku nezavisnost”, rekla je Mijatović, “Vlasti moraju osigurati da se radio-televizijska pretplata prikuplja na efikasan način kako bi javni servis bio finansijski održiv”.

Tokom svojih sastanaka, Mijatović je razgovarala o potrebi za očuvanjem slobode izražavanja na internetu, te izrazila zabrinutost za veliki broj tužbi za klevetu koje uglavnom pokreću političari protiv kritički nastrojenih medija.

“Političari moraju imati više tolerancije na kritiku i općenito se trebaju suzdržati od takvih djela” rekla je Mijatović. “U većini ovih slučajeva čak nema ni pokušaja korištenja samoregulirajućih mehanizama za rješavanje ovih sporova”.

Tokom posjete, predstavnica OSCE-a za slobodu medija se sastala sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH, Mladenom Ivanićem, te savjetnicima druga dva člana Predsjedništva, predsjedavajućim Predstavničkog doma BiH, Šefikom Džaferovićem i grupom parlamentaraca, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, Denisom Zvizdićem, ministrom vanjskih poslova, Igorom Crnadkom, ministricom za ljudska prava i izbjeglice, Semihom Borovac i ministrom transporta i komunikacija, Slavkom Matanovićem.

Također se sastala sa članovima Parlamenta Federacije BiH, zamjenikom premijera Republike Srpske, Antonom Kasipovićem i ministrima unutrašnjih poslova Aljošom Čamparom i Draganom Lukačem, kao i sa ministrom transporta i komunikacija Republike Srpske, Neđom Trninićem. Također se sastala sa rukovodstvom i odborom Regulatorne agencije za komunikacije, rukovodstvom tri javna emitera i novinarima i predstavnicima civilnog društva iz cijele BiH, kao i sa nekoliko ambasadora zemalja učesnica OSCE-a i predstavnika međunarodne zajednice.

Predstavnica OSCE-a za slobodu medija prati razvoj situacije u oblasti medija u svih 57 država članica OSCE-a. Ona osigurava rana upozorenja o kršenjima slobode izražavanja i slobode medija, te promovira puno poštivanje obaveza prema OSCE-u u oblasti slobode medija. 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: