Dr.sc. Zijad Lugavić izabran za vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle

Rental Travel

U petak, 2.12.2022. održana je 6. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzle na kojoj je dr.sc. Zijad Lugavić jednoglasno izabran za vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle.

Reha Centar

Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 2.11.2022. godine donijela Odluku o  utvrđivanju i objavljivanju konačnih rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine,  kojom su potvrđeni rezultati Općih izbora u Bosni i Hercegovini, održani 2.10.2022. godine. Prema potvrđenim rezultatima Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine, gradonačelnik Grada Tuzle Jasmin Imamović osvojio je mandat zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Odredbom člana 1.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, danom podnošenja ostavke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 30.11.2022. godine donijela Odluku o prestanku mandata, kojom se Imamović Jasminu, gradonačelniku Grada Tuzle, izabranom na Lokalnim izborima 2020. godine sa liste političkog subjekta SDP – Socijaldemokrtska partija Bosne i Hercegovine, utvrđuje prestanak mandata sa danom podnošenja ostavke, 16.11.2022. godine.

Time su se stekli uslovi za izbor vršioca dužnosti gradonačelnika Grada Tuzle.

Odredbom člana 7. stav 2. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da dužnost gradonačelnika u slučaju prestanka mandata u smislu člana 5. ovog Zakona do ponovnog izbora načelnika vrši osoba izabrana od gradskog vijeća većinom od ukupnog broja članova vijeća. Imajući u vidu navedene odredbe, zakazana je vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj je izvršen izbor vršioca dužnosti gradonačelnika Grada Tuzle. Vijećnici Gradskog vijeća Tuzle su jednoglasno izabrali dr.sc. Zijada Lugavića za vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle. Nakon izbora, Zijad Lugavić se prisutnima obratio riječima:

“Veoma velika čast i privilegija je dobiti povjerenje za poziciju vršioca dužnosti gradonačelnika Grada Tuzle. Dajem obećanje da ću u ime svih građana i građanki Tuzle obnašati ovu funkciju zajedno sa timom saradnika i saradnica na jedan temeljit način, savjesno, odgovorno, efikasno i pošteno. Biću svima na raspolaganju u narednom periodu” – kazao je između ostalog Lugavić, te dodao: “Iako je vrijeme obavljanja funkcije gradonačelnika grada Tuzle ograničenog trajanja u ovom slučaju veoma sam svjestan odgovornosti posebice ukoliko uzmemo u obzir da sam ovu poziciju nasljedio od gradonačelnika Jasmina Imamovića koji je u protekle 22 godine svoj posao obavljao savjesno, pošteno i bio je predan dužnostima gradonačelnika Tuzle. Imamović je preporodio naš grad i cijeli svoj radni vijek je posvetio razvoju Tuzle. Pred nama je da sačuvamo sve do sada izgrađeno, ali radit ćemo i na implementaciji novih projekata i vrijednosti” – naglasio je Lugavić.

Novoizabrani vršilac dužnosti gradonačelnika grada Tuzle Zijad Lugavić također je naglasio da će svakako jedan od fokusa rada biti očuvanje zajedničkog života i tekovina antifažizma, uz stvaranje još boljeg i kvalitetnijeg ambijenta za razvoj socijalne pomoći, oblasti kulture, sporta, umjetnosti ali i uspješnije poslovanje privrednih subjekata.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara