Dobitnici nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj kod ministra Muratovića

Spread the love
Rental Travel

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović upriličio je prijem za predstavnike Udruženja Pozorište mladih Tuzla, Adnana Mujkića i Amilu Beširović, dobitnike nagrade za izuzetan doprinos dramskom i pozorišnom odgoju u Bosni i Hercegovini i široj regiji za 2020. godinu.

Reha Centar

Riječ je o nagradi Hrvatskog centra za dramski odgoj u čijoj je odluci precizirano da je „izuzetan doprinos ostvaren sistematskim promoviranjem dramskog odgoja i pedagogije kao moćnog sredstva odgoja i obrazovanja, multikulturne saradnje i suživota u višenacionalnim okruženjima, te posebno pokretanjem Savremene umjetničke škole Tuzla, čijim osnivanjem dramski odgoj i pedagogija postaju sastavnim dijelom odgojno – obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine“.

Ministar Muratović čestitao je dobitnicima nagrade te napomenuo opredjeljenje resornog ministarstva na promovisanju pojedinaca i udruženja koja ostvaruju uspjehe u oblasti kulture. Prema riječima ministra Muratovića ova je  nagrada značajna za promociju Tuzlanskog kantona ali i države Bosne i Hercegovine, zbog čega će Ministarstvo pružiti podršku Udruženju i dobitnicima nagrade u daljem radu.

Adnan Mujkić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK, te je naveo da Udruženje djeluje u dvije oblasti koje su u resornoj nadležnosti Ministarstva, a to su sport i mladi. Prema Mujkićevim riječima, nagrada je posljedica kontinuirnog kvalitetnog rada u proteklih sedamnaest godina, tokom kojih su realizirani mnogi vrijedni projekti finansirani od domaćih i stranih donatora, što je rezultiralo izgradnjom kapaciteta Udruženja za realizaciju složenih projekata od kojih zajednica ima značajne koristi, kao i izgradnjom mreže partnera sa kojima se ostvaruje zavidna međunarodna saradnja.

Mujkić je također je naveo da je, kao diplomirani glumac i sam želio da kroz angažman u Udruženju, promovisati dramski odgoj i pozorišni rad i time doprinjeti targetiranju društvenih problema u oblasti mladih.

 Navodeći da se veliki broj aktivnosti realizuje sa partnerskim Udruženjem Mladi Tuzle, Beširović je ovom prilikom kazala da je i sama bila polaznica dramskog studija za djecu i mlade pri Udruženju Pozorište mladih Tuzla, što ju je i opredijelilo da se formalno obrazuje na tom polju, te da stekne master iz primijenjenog pozorišta.

Udruženje Pozorište mladih Tuzla trenutno broji 235 člana i raspolaže sa 22 lidera a dosada je aktivnostima obuhvaćeno oko 8.500 djece i mladih.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara