Direktor škole kćerku zaposlio kao pripravnika, majka mentor

Spread the love
Menprom

Rajko Grabovac, direktor Osnovne škole “Sveti Sava” u Doboju, omogućio je svojoj kćerki da odradi pripravnički staž u toj ustanovi i to dodijelivši joj za mentora njenu majku, a svoju suprugu Radmilu.

Reha Centar

Ovo je, između ostalog, u prijavi upućenoj Prosvjetnoj inspekciji RS naveo Danijel Gajić, član Školskog odbora, koji je od inspektora zatražio da pored toga provjeri i zakonitost određenih školskih akata.

“Poslovnik o radu Školskog odbora nije bio usklađen sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS, jer je njime direktor pokušao da određene nadležnosti Školskog odbora prebaci na sebe, pa na taj način Školski odbor ne bi imao nikakvu svrhu svog postojanja, nego bi direktor, takoreći, odlučivao o sebi i sam sebe kontrolisao”, izjavio je Gajić.

On je uputio tri prijave Prosvjetnoj inspekciji RS u kojima traži i da se provjeri da li učenička zadruga radi u skladu sa važećim zakonom.

“Takođe sam sve svoje dopise poslao i Ministarstvu prosvjete i kulture RS, i ministar je reagovao tako što je već zatražio smjenu direktora”, izjavio je Gajić, koji je predstavnik Ministarstva u ŠO.

U Ministarstvu  su nam potvrdili da je ministar Goran Mutabdžija pokrenuo 13. januara inicijativu za razrješenje Grabovca sa mjesta direktora, te da je Školski odbor dužan da u roku od 15 dana od dostavljanja inicijative donese odluku i o tome obavijesti ministra.

“Ministarstvo je prethodno zaprimilo brojne pritužbe na rad direktora i njegovo rukovođenje školom, te nakon toga ostvarilo uvid u Godišnji program rada za školsku 2013/2014. godinu, platne liste i zatražilo uvid nadležnih organa u rad direktora. Utvrđeno je da direktor ne izvršava zakonom predviđene obaveze”, navodi se u dopisu iz resornog ministarstva

Grabovac međutim odgovara tvrdnjama da Gajić “vodi negativnu kampanju protiv škole i njenog direktora”, te dodaje da “većina ili skoro sve primjedbe koje navodi ne nalaze uporišta” i da “nijedan navod iz njegove izjave nije potkrijepljen nalazom prosvjetnog inspektora”.

Nastavničko vijeće je pokrenulo inicijativu kod resornog ministarstva, kaže Grabovac, za Gajićevu smjenu kao člana Školskog odbora.

“Na osnovu lažnih optužbi Gajića i puteva njemu poznatih, Ministarstvo umjesto da razriješi Gajića, pokrenulo je inicijativu za razrješenje direktora škole, bez nekih jakih argumenata, bez prekršaja koji bi mogli povlačiti takvu inicijativu”, navodi Grabovac.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara

Posted In: