Boračka populacija ne smije biti oštećena

Spread the love
Rental Travel

Izrada Nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona i planiranje sredstava u okviru pozicija namjenjenih boračkoj populaciji bila je tema današnjeg sastanka članova Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima boračkih udruženja.

Reha Centar

„Boračka populacija će, kao i do sad, proporcionalno podnijeti teret vremena u kojem živimo, ali postoji minimum ispod kojeg ne smijemo dopustiti da padne dostojanstvo ljudi koji su branili ovu državu“ ističe predsjednik Uduženja ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović.

Premijer Gutić se zahvalio predstavnicima boračkih oganizacija na otvorenom i jasnom stavu boračkih udruženja te podcrtao stav Vlade Tuzlanskog kantona da borci ne smiju biti oštećeni.

„Osnov za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu je izvršenje Budžeta u 2014.godini. Kantonalna vlada je dobila okvir Budžeta od Federalnog ministarstva finansija i mi nemamo mogućnost vještačkog podizanja prihodovne strane, kako bi se zadovoljili apetiti svih onih koji se naslanjaju na Budžet Tuzlanskog kantona“, rekao je premijer Gutić i dodao da drugim riječima za potrošnju smijemo planirati samo onoliko sredstava kolike su granice realnih prihoda.

Na sastanku kojem su u ime Vlade Tuzlanskog kantona, osim premijera Gutića, prisustvovali ministar finansija Jakub Suljkanović i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak i savjetnik Premijera Tuzlanskog kantona Zudin Mahmutović akcentirano je da će sva boračka udruženja sa Vladom uvijek imati otvoren i konstruktivan dijalog.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara