BIH ulazi u program Erasmus +

Spread the love
Menprom

Vijeće ministara BiH prihvatilo je zaključivanje Sporazuma o sudjelovanju Bosne Hercegovine u „Erasmus+“ programu Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport i ovlastilo veleposlanika u Misiji Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji u Bruxellesu Igora Davidovića da potpiše ovaj sporazum. Ovaj sporazum proističe iz Okvirnog sporazuma između Europske zajednice i BiH o općim načelima sudjelovanja BiH u programu Zajednice.

Reha Centar

Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, u proračunu institucija i međunarodnih obveza BiH planira sredstva za plaćanje ulazne karte u program „Erasmus+“ u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Ministarstvo civilnih poslova informirat će Predsjedništvo Bosne i Hercegovine o zaključivanju sporazuma između Europske unije i Bosne i Hercegovine o bh. sudjelovanju u “Erasmus+” programu te će osigurati ljudske i druge resurse za njegovo provođenje u skladu s dinamikom pristupanja i provođenja aktivnosti.

 Bosna i Hercegovina osigurat će 115.000 eura na ime ulazne karte za članstvo u ovom programu Zajednice u 2014. godini, s tim da će u ovoj godini 90 posto sredstava biti osigurano iz IPA-e, a 10 posto iz proračuna institucija BiH.

„Erasmus+“ novi je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport sa sedmogodišnjim  proračunom od 14,7 milijardi eura. Program unapređuje mogućnosti učenja za pojedince u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, kao i nevladinih udruženja, a po prvi put uvodi i potporu sportu. Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim razinama obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade s mladima, sportskim radnicima, volonterima i sportašima.

„Erasmus+“ zamijenio je sedam programa iz razdoblja 2007. – 2013.: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, te Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink.

(ekapija/aktuelno)

Komentari

Komentara