BH-Gas podržava inicijativu ministra Džindića o smanjenju cijena gasa

Menprom

Uprava BH-Gas doo Sarajevo u cijelosti podržava inicijativu ministra energije, rudarstva i industrije  Nermina Džindića za smanjenje cijene prirodnog gasa za distributvne kompanije, a što smo prethodno i sami u praksi prikazali već dva puta u vrlo kratkom vremenu. Kao što je javnosti BiH poznato, BH-Gas je jedno od rijetkih javnih preduzeća koje je snizilo cijenu energenta u zadnjih 20 godina.

Reha Centar

Svojim radom i zalaganjem smo dokazali da je moguće, u relativno kratkom roku, od višegodišnjeg gubitaša i firme dovedene pred stečaj stvoriti državnu kompaniju koja je u stanju biti u službi građana BiH. Kroz aktivnosti provedene u prethodne dvije godine spašena su radna mjesta 45 uposlenika BH-Gasa, zaštićena je imovina Federacije BiH, osigurana stabilnost snabdijevanja BiH prirodnim gasom te  je dugogodišnji gubitaš postao jedna od rijetkih državnih kompanija koje posluju pozitivno i donosi profit FBiH. Uspješnost poslovanja potvrđena je i usvajanjem izvještaja BH-Gasa za prethodnu godinu od strane zastupnika i delegata  Parlamenta Federacije BiH.

Kao društveno odgovorno preduzeće želimo podržati inicijativu ministra Džindića i vlastitim primjerom podstaći i druge kompanije u lancu – KJKP Sarajevogas i Toplane Sarajevo da krenu istim putem te da i krajnji korisnici, građani Sarajeva osjete benefite našeg dosadašnjeg truda i poteza koje smo povukli.

Nažalost prethodna smanjenja cijene gasa nisu prema građanima imala efekta, budući da su popraćena povećanjem cijene grijanja za građane Sarajeva.

U tom smislu očekujemo i dalje punu podršku ministra Džindića kako bi se osigurala lančana reakcija snižavanja cijena od strane kompanija u vlasništvu kantona.

Bitno je napomenuti da ova inicijativa mora biti stalna i kontinuirana, jer je ključno da se osigura redovno plaćanje dobavljačima i izbjegnu velika dugovanja i plaćanje penala po tom osnovu. Jedino tako možemo osigurati da građani i veliki potrošači imaju dugoročni benefit od ove inicijative i da se u konačnici ne protumači kao populističko „gašenje požara“. KJKP Sarajevogas na dan 07.01.2016. godine BH-Gasu za uredno isporučeni prirodni gas duguje 69.596.554,63 KM plus 15.795.511,15 KM obračunatih zakonskih zateznih kamata. Kantonalna preduzeća moraju konačno shvatiti da moraju platiti za potrošeni prirodni gas koji naplaćuju od građana Sarajeva.

Ovo je jako bitno, uzimajući u obzir činjenicu da smo suočeni sa mogučnošću da dođe do enormnog povećanja troškova transporta gasa za evropske zemlje, zbog rusko-ukrajinskog sukoba.

Imajući u vidu sve navedeno Uprava BH-Gasa je spremna ponuditi najnižu cijenu prirodnog gasa, bez ikakve zarade samo sa pokrivanjem troškova poslovanja kako bi u ovom izuzetno teškom vremenu pomogli građanima.

Također, ovim putem želimo podržati ministra Džindića da proširi inicijativu na sve ostale kompanije iz njegovog resora kako bismo zajedno učinili što je moguće više u interesu građana BiH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: