Behram-begova medresa: 9.međunarodni English Language Teaching Seminar

Rental Travel

U periodu od 24. do 26. juna 2018. godine, Behram-begovoj medresi u Tuzli održat de se 9.međunarodni seminar Tuzla English Language Teaching Seminar(TELTS 2018). Seminar se organizira uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Regionalnog ureda za programe engleskog jezika Vlade SAD-a sa sjedištem u Beogradu, Muftijstva tuzlanskog i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a partneri su Behram-begova medresa u Tuzli, Pedagoški zavod TK i Udruženje profesora engleskog jezika TK.

Reha Centar

TELTS 2018 je jedinstveni trodnevni program stručnog usavršavanja na kojem de učestvovati 107 nastavnika i profesora engleskog jezika iz osnovnih i srednjih škola iz 40 gradova s područja cijele Bosne i Hercegovine i šest zemalja iz regije: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Hrvatske i Slovenije.
Otvaranja seminara bit de upriličeno u nedjelju 24. juna 2018. godine u 11:30, u Behram-begovoj medresi.
Do sada je ovaj vid stručnog usavršavanja pohađalo više od 400 nastavnika osnovnih i srednjih škola.
Predavači na ovogodišnjem seminaru su američki profesori i stručnjaci iz područja metodologije nastave engleskog kao stranog jezika, a teme pojedinačnih radionica su vezane za savremene izazove sa kojima se nastavnici i profesori susredu u svom svakodnevnom radu u nastavnom procesu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara