Bahrudin Bato Hadžiefendić nastavlja sa posjetama privrednim subjektima Tuzle

Spread the love
Rental Travel

Kandidat za gradonačelnika Tuzle, Bahrudin Bato Hadžiefendić nastavio je sa posjetama privrednim subjektima na području Tuzle. Osnovni cilj svih posjeta je kako je istakao sagledavanje stanja u kojem rade i djeluju ova preduzeća sa prijedlozima mjera za poboljšanje rada istih.

Reha Centar

U svojoj najavljenoj posjeti Elektrodistribuciji Tuzla, kandidat za gradonačelnika Tuzle Bahrudin Bato Hadžiefendić obavio je niz razgovora koji su imali za cilj informisanje o postojećem stanju napajanja električnom energijom grada Tuzla, kao i o aktivnostima koje se sprovode u cilju održavanja i unapređivanja usluge ovog javnog preduzeća.

BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ

Direktor Mahir Nurkanović, njegovi najbliži saradnici i rukovodstvo odjela odgovorno za grad Tuzlu odgovorilo je zahtjevima detaljnih upita kandidata za gradonačelnika, koji je poseban naglasak stavio na stanje napajanja električnom energijom okolnih područja grada, te mu je osigurano da se poduzimaju konkretni koraci kako bi se i kvalitet usluge  u tim djelovima grada podigao na viši nivo.

BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ

Prisutna delegacija je imala priliku i da posjeti dežurnu ekipu na održavanju elektroenergetske mreže kao i dispečerski centar za upravljanje elektrodistributivnom mrežom grada.

BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ

Završno su od strane direktora Nurkanovića upoznati sa planom proširenja centra za pružanje usluga korisnicima, čije je otvaranje planirano na području mjesne zajednice Brčanska Malta.”

BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ BAHRUDIJN BATO HADŽIEFENDIĆ

Press služba

Komentari

Komentara