Autoceste FBiH neće moći vraćati dugove bez dodatnih akciza

Spread the love
Menprom

Federalno ministarstvo finansija povodom učestalih medijskih istupa i otvorenih pitanja u vezi izgradnje autocesta da JP Autoceste Federacije je saopćilo da eneće imati dostatan iznos prihoda za servisiranje obaveza bez uvođenja dodatnih akciza.

Reha Centar

Naime, JP Autoceste Federacije kao nositelj aktivnosti na izgradnji autocesta u Federaciji do sada je implementiralo investicijski ciklus zahvaljujući prihodima koji se prikupljaju po osnovi akciza za naftne derivate – gorivo koje su bile dostatne za realizaciju izgradnje dijela putne infrastrukture zajedno s međunarodnim financijskim institucijama (EIB, EBRD, OPEC i dr.).

U trenutku realizacije ovoga dijela putne infrastrukture, JP Autoceste je bilo kreditno sposobno da redovito servisira svoje obveze.

“Međutim, iz ovog prethodnog investicijskog ciklusa JP Autoceste bilježe znatan iznos zaostalih obveza čime se financijska sposobnost za otplatu kredita značajno izmijenila u odnosu na prethodni ciklus. Nadalje, putem nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Autoceste su pokrenule inicijativu za stvaranje novog duga kod raznih međunarodnih financijskih institucija (EIB, EBRD, OPEC, Kuvajtski fond i dr.) kako bi uspješno pokrenuli novi investicijski ciklus”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Redovita procedura za stvaranje vanjskog duga je jasno definirana Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i ista se primjenjuje za sve razine vlasti i javna poduzeća, pa tako i JP Autoceste.

Po prijemu zahtijeva koji se dostavlja standardnom procedurom, Federalno ministarstvo financija  prvo vrši provjeru da li je predmetni projekt uključen u Program javnih investicija te pristupa procjeni kreditne sposobnosti krajnjeg korisnika.

“Nakon završene analize, Federalno ministarstvo financija je utvrdilo da JP Autoceste neće imati dostatan iznos prihoda za uredno servisiranje obveza po novim kreditima po kojima su pokrenute inicijative bez uvođenja dodatnih akciza, odnosno povećanja prihoda od putarina za izgradnju autocesta i bit će ugroženo poslovanje JP Autoceste, a posljedično i likvidnost proračuna FBiH”, istaknuto je u saopćenju Federalnog ministarstva finansija.

Vlada Federacije BiH je podržala inicijative za novo zaduženje i pokretanje novog investicijskog ciklusa, ali uz uvjet „da se efektivnost ovih kredita veže za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM/l kako bi se osigurala dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublažili rizici po proračun Federacije BiH“ sukladno analizama kreditne sposobnosti.

Federalno ministarstvo financija je o svemu informiralo JP Autoceste, te je na svim sastancima održanim na ovu temu, kako u prostorijama Vlade FBiH tako i u Federalnom ministarstvu financija, sa JP Autoceste pokušalo iznaći model kako bi se ponovno pokrenula izgradnja putne infrastrukture.

Međutim, prema dostavljenim informacijama vezano za očekivani novčani tok evidentno je da novi ciklus zahtijeva dodatno povećanje akciza sukladno očekivanim projekcijama prihoda u narednom razdoblju.

Uvažavajući sve navedeno, jasno je da Federalno ministarstvo financija nema ovlaštenja da izdaje suglasnosti ili potpisuje bilo kakve kreditne sporazume za izgradnju putne infrastrukture s obzirom da je svako novo zaduženje uvjetovano dodatnim povećanjem akciza, a sve s ciljem dugoročne održivosti duga JP Autoceste, kao i smanjenjem potencijalnih rizika za proračun Federacije BiH, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva finansija.

Fena

Komentari

Komentara