Autobuska stajališta u Tuzli predmet javne rasprave

Menprom

Puno je polemike ovih dana izazvala najava da će vijećnici Gradskog vijeća na sjednici koja je održana jučer, razmatrati i pitanja i zahtjeve GIPS-a a u vezi sa autobuskim stajalištima u gradu, odnosno ko kako i pod kojim uslovima ih može koristiti.

Reha Centar

Ovu Odluku su posebno sa nestrpljenjem čekali prevoznici svih preostalih 12 susjednih općina, jer se prvobitno govorilo da iste neće moći koristiti.

Nakon svih ovih dešavanja a u vezi sa pomenutom problematikom Gradsko vijeće Grada Tuzla je donijelo sljedeći Zaključak:

Nacrt Odluke o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika na području grada Tuzla, upućuje se na javnu raspravu, koja će trajati 30(trideset) dana.

Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ, Komisija za ekonomske odnose i Komisija za poduzetništvo. 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara