Apel Kantonalnog staba civilne zastite u vezi sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Spread the love
Menprom

Apelujemo na sve građane uključene u mehaničko čišćenje plavnih i nanosa klizišta da  posebnu pažnju obrate na eventualnu pojavu neeksplodiranih ubojnih sredstava. Ovo se posebno odnosi na područja u blizini nekadašnjih linija razgraničenja. Također, minska opasnost u velikoj mjeri je prisutna u slivovima rijeka Bosne, Spreče, Usore i Krivaje.

Reha Centar

Ukoliko građani uoče minsko eksplozivna sredstava ista ne treba dirati, te je potrebno odmah o pronalasku obavijestiti najbližu Službu civilne zaštite ili službenike policije.

Naime, uslijed prirodnih nepogoda poplava i klizišta koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, na poplavljenim područjima, kao i na područjima na kojima je došlo do klizišta vodene bujice i klizišta su pomjerila pojedina minska polja i odnijele znakove minske opasnosti.

 Centar za uklanjanje mina BiH će u saradnji sa entitetskim civilnim zaštitama i civilnom zaštitom Brčko Distrikta identifikovati i ažurirati područja koja su bila zahvaćena poplavama i klizištima uslijed prirodnih nepogoda, a što je za posljedicu imalo pomjeranje mina na sumnjivim, opasnim područjima i preuzeti sve neophodne mjere na prevenciji građana. Prema raspoloživim podacima Centra za uklanjanje mina u BiH najugroženija područja od mina su, osim Tuzlanskog kantona, regije Doboja, Maglaja, Olova, Unsko sanskog-kantona i Bosanske Posavine koja su i trenutno najviše pogođena poplavama.

U nastavku dostavljamo brojeve telefona za kontakt službi civilne zaštite:

Tuzlanski kanton      035/361-160, 308-501

Banovići                  035/743-471, 743-470, 743-474, 875-246

Čelić                       035/660-894

Doboj – Istok          035/720-623

Gračanica                035/706-345

Gradačac                035/369-772

Kalesija                   035/631-274

Kladanj                   035/628-462

Lukavac                  035/553-248

Sapna                     035/599-551

Srebrenik                035/647-140

Teočak                   035/755-903

Tuzla                       035/364-255, 257-545

Živinice                   035/743-399, 774-496

Glasnogovornik Kantonalnog

štaba civilne zaštite

Komentari

Komentara