Amir Jahić vršioc dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija reginalnih cesta Tuzlanskog kantona od 10.11.2015. godine o imenovanju Amira Jahića za vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže 90 dana od dana imenovanja.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara