Aktivan angažman Vlade TK u kreiranju Kolektivnog ugovora za uposlene u zdravstvu i obrazovanju

Spread the love
Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja Bahrudinu Hadžiefendiću, ministru zdravstva i Nedžadu Djedoviću, pomoćniku ministra zdravstva Tuzlanskog kantona da u postupku usaglašavanja i pregovaranja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu sudjeluju u pregovorima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, vode pregovore i potpišu zapisnik bez mogućnosti da u ime Tuzlanskog kantona izvrše bilo kakvo konačno dogovaranje ili potpisivanje bili kakvog dokumenta koji je u vezi sa predmetnim usaglašavanjem dok se predhodno o istom pozitivno ne izjasni Vlada Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Također je donesen Zaključak da će Vlada Tuzlanskog kantona, putem ovlaštenih predstavnika, učestvovati u postupku kolektivnog pregovaranja u okviru zajedničkog pregovaračkog tima na nivou Federacije za oblast obrazovanja koja je u isključivoj nadležnosti kantonalne vlasti i koje su uređene kantonalnim zakonima.

Granski kolektivni ugovor za oblast obrazovanja potpisivat će Vlada Tuzlanskog kantona, nakon što isti Vlada Tuzlanskog kantona prihvati i dogovori sa reprezentativnim sindikatom za oblast obrazovanja na nivou Tuzlanskog kantona.

Kao ovlašteni predstavnik Vlade Tuzlanskog kantona za oblasti  osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja imenovan je Zlatan Muratović,  ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Zaključeno je i da ovlašteni predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona ne mogu prihvatati i potpisivati bilo kakav dokument koji je u vezi sa granskim kolektivnim ugovorom za oblast obrazovanja, prije nego što se o tom dokumentu pozitivno ne izjasni Vlada Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara