94.800,00 KM za sufinansiranje troškova električne energije

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o sufinansiranju troškova električne energije u 2024. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo raseljenim osobama na sufinansiranje troškova električne energije u 2024. godini. Troškovi električne energije sufinansirat će se u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu godinu, a pravo na sufinansiranje troškova električne energije imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine.
Za ovu namjenu osigurano je ukupno 94.800,00 KM.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara