65.000 KM za unaprjeđenje lovstva u Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila način i uslove raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona, a koji su prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Reha Centar

Prema današnjoj odluci raspored sredstava utvrdit će se u skladu sa Programom korištenja navedenih sredstava, a kojim će se vršiti finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM.

Projekte kojima se unaprjeđuje lovstvo na području našeg kantona mogu kandidovati korisnici lovišta, odnosno Udruženja građana – lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara