54.000,00 KM za vanjsko uređenja oko objekta “Centar za autizam Tuzla”

Spread the love
Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Aneks IV Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA“, čime su osigurane dodatne 54.000,00 KM na ime vanjskog uređenja oko objekta budućeg Centra. Također, zbog iznenadnih radova produžen je i rok realizacije Projekta.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara