105.486 KM za finansiranje projekata omladinskih udruženja

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odobravanje 105.486,00 KM za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima, u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ u 2022.godini. Po raspisanom javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja pristiglo je ukupno 11 prijava od čega 6 prijava ispunjavaju formalno pravne uslove Javnog poziva, dok je 5 prijava odbačeno jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene. Također, za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima pristiglo je ukupno 17 prijava od čega 6 prijava ispunjava formalno pravne uslove Javnog poziva. Ovom odlukom odobreno je finansiranje ukupno 12 kvalificiranih projekata omladinskih udruženja.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara