Održana radionica „Vrijeme je za naša prava“

U prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, 12.02.2018. godine održana je 10. radionica za žene sa invaliditetom u okviru projekta „Vrijeme je za naša prava“ kojeg implementira I.C. „Lotos“ a finansiran je dijelom od strane vlade SAD-a.

Radionicu je vodila dr.sci. Zumreta Galijašević, prisustvovalo je 18 učesnica a tema je bila: „Liderstvo“. Učesnice su razgovarale o karakteristikama dobrog lidera, te da su svi ljudi na svijetu potencijalni lideri, što je posebno značajno za žene sa invaliditetom u zagovaranju za njihova prava. Svi mi u svakodnevnom životu posjedujemo osobine koje ima i lider. Zaključeno je da se lider postaje vremenom kroz iskustvo. „Sanjajte velike snove, ali krenite od sitnica“.

Učesnice su podijelile iskustva sa učešća u projektu i složile su se da imaju više samopouzdanja, hrabrosti i volje da se bore za svoja prava u svakodnevnom životu.

Na kraju radionice, učesnicama su podijeljeni pokloni sa simboličnim natpisom: „Zamisli, vjeruj, ostvari“.

Ovaj projekat je samo prvi korak u pravcu jednog šireg spektra aktivnosti koje bi trebalo da se implementiraju za i sa ženama sa invaliditetom na cijeloj teritoriji BiH sa ciljem poboljšanja njihovog statusa u društvu.

Nadamo se da ćete svojim izvještavanjem doprinijeti podizanju svijesti društva o značaju poboljšanja položaja i kvalitete života žena sa invaliditetom, kako one ne bi bile „nevidljive“.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara