Izrada Akcionog plana za rješavanje problema Roma, tema radionice sutra u Živinicama

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje radionicu o izradi Akcionog plana za rješavanje problema Roma na području Živinica, koja će se održati u srijedu, 26. juna 2019. godine u Živinicama.

 Na radionici će učestvovati predstavnici gradske uprave i javnih ustanova, romskih nevladinih organizacija, škola, policije te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 Cilj radionice je inicirati proces konsultacija sa predstavnicima šire društvene zajednice kako bi se prikupile informacije potrebne za izradu Akcionog plana, te kako bi učesnici razgovarali o metodologiji izrade i prioritetnim područjima djelovanja Akcionog plana.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara