Galerija Kristian Kreković: Izložba Metamorfoza osobnog

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan organizirali su u Galeriji Kristian Kreković izložbu pod nazivom “Metamorfoza osobnog”, autora Mladena Ivešića. Izložbu je dana 16.04.2019. godine otvorila Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović.

Autor je kroz 17 slika i 15 crteža predstavio ciklus sakralnih umjetničkih djela koja su nastala u okviru doktorske disertacije koju je odbranio, a kroz koju je obradio komparativni odnos crteža i boje u slici.

Dr. art. Mladen Ivešić rođen je 8. jula 1980. godine u Galovcu (općina Maglaj). Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem na Širokom Brijegu pohađao je od 1999. do 2004. godine. Na istoj visokoškolskoj ustanovi stekao je 2006. godine zvanje magistra Ars sacra, te 2018. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Komparativni suodnos crteža i boje u slikarstvu”.

Izlagao je na 17 samostalnih i preko 200 skupnih izložbi u zemlji i inostranstvu a sudjelovao je na preko četrdeset kolonija. Suosnivač je Međunarodne likovne kolonije Maglaj-Novi Šeher te je autor preko 50 javnih djela.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara