Zdravstveno stanje na TK ocjenjeno kao zadovoljavajuće

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja u 2013. godini. Stopa nataliteta sa 8,7% niža je za 0,6‰ od desetogodišnjeg prosjeka Kantona. Opšti mortalitet poslijednjih godina pokazuje tendenciju rasta i u 2013. godini je dostigao vrijednost od 7,6‰. Vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini su: esencijalna hipertenzija, moždani udar, infarkt srca i maligna neoplazma pluća. Najveći procenat umrlih registrovan je u dobnoj skupini starosti 65 i više godina (71,78%). Vodeći uzroci obolijevanja su: akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, akutni bronhitisi i bronhiolitisi, dijabetes te oboljenja kičmenog stuba. Struktura vodećih oboljenja

Reha Centar

registrovanih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne razlikuje se od uzroka obolijevanja ranijih godina. Pacijenti su u bolničkima kapacitetima su u 2013. godini najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog sistema. Najučestaliji pojedinačni uzroci bolničkog liječenja, registrovani iz grupe oboljenja cirkulatornog sistema, bili su: moždani udar, hronična ishemična oboljenja srca i akutni infarkt miokarda. U toku 2013.godine na području Tuzlanskog kantona registrovano je 2911 oboljelih

osoba od zaraznih i parazitarnih oboljenja. U tom je periodu na području TK zabilježen porast broja oboljelih od zarazne žutice tip A u odnosu na prethodni period. Bolest se češće javljala u drugom polugodištu od jula do novembra a najviše u septembru. Najveći broj oboljelih je sa područja Tuzle i općine Živinice. Oboljenje je najčešće registrovano kod osoba od 25-49, odnosno 7-14 godina starosti.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara