Zbog aerozagađenja na području Tuzle Kantonalni štab civilne zaštite održao vanrednu sjednicu

Spread the love
Rental Travel

U cilju analiziranja najnovijih podataka o kvaliteti zraka na području Tuzlanskog kantona ministar, te odluke o načinu daljeg djelovanja danas je održava vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite kojoj je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

Reha Centar

Podaci sistema za praćenje kvaliteta zraka sa fiksnih stanica lociranih na području Živinica i Lukavca ukazuju da se stanje poboljšalo, odnosno, da je smanjena koncentracija sumpordioksida (SO2) u zraku. Ipak, budući da je kvalitet zraka po ovoj zagađujućoj materiji na području grada Tuzla još uvijek iznad dozvoljene vrijednosti, Štab je donio i nekoliko preporuka.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK je preporučeno da se obustavi nastavu u osnovnom i srednjem obrazovanju na području grada Tuzla. Prema izjavi Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo će u narednim satima donijeti i zvaničnu odluku po kojoj se nastava u osnovnim i srednjim školama na području grada Tuzla sutra (srijeda 01. februar 2017.godine) neće izvoditi. „Obustava nastave odnosi se za sada samo za srijedu 1. februar, a o daljim aktivnostima i eventualnom produžavanju obustave, javnost će biti blagovremeno obaviještena“ rekao je ministar Muratović.

Kantonalni štab je također preporučio Gradskoj upravi Grada Tuzla da obustavi rad u predškolskim ustanovama, a MUP-u TK da pooštri kontrolu tehničke ispravnosti vozila sa posebnim akcentom na izduvne gasove, te iz prometa isključi neispravna vozila po tom osnovu.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je zaduženo da i nadzire efekte isključenja Bloka 6 u Termoelektrani Tuzla, kako bi se na sljedećoj vanrednoj sjednici KŠCZ analizirale mogućnosti za njegovo ponovno uključenje.

Preporučuje se građanima da postupe prema preporukama Ministarstva zdravlja TK i Zavoda za javno zdravstvo TK i ograniče boravak i kretanje na otvorenom prostoru, da upotrebu putničkih i teretnih vozila svedu na minimum, te da u kotlovnicama za grijanje i u procesu proizvodnje ne koriste čvrsto gorivo u kojem je prisutna veća koncentracija sumpora.

Ovom prilikom podsjećamo i na zdravstvene preporuke preporučuje Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona:

  • Svesti na minimum kretanje i boravak u gradskoj zoni, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća;
  • Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika;
  • Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski i kako bi se djelomično ublažio štetni utjecaj većih lebdećih čestica i čađi;
  • Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet. Naročito je važno da hronični bolesnici, stariji, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama;
  • Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici, plućni, srčani, bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca, trudnice, ali i zdravim osobama preporučuje se da što više vremena provode na svježem zraku i sredinama sa niskim nivoom zagađujućih materija, kao što su okolne planine i izletišta;
  • Smanjiti upotrebu automobila (koristiti javni prijevoz);
  • Vlasnici individualnih ložišta se mole da koriste energente koji ne zagađuju okoliš.

Vlada TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara