Završena realizacija projekta “Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka”

Spread the love
Rental Travel

Povodom završetka realizacije projekta “Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka”, na platou arheološke postavke, u sklopu kompleksa Panonskih jezera, u srijedu 26. septembra je održana konferencija za medije i prezentacija internet stranice http://panonikasojenice.ba, koja je izrađena u sklopu navedenog projekta. Ova aplikacija pojetiocima pruža mogućnost virtuelne šetnje kroz kompleks Panonskih jezera i neolitsko naselje.

Reha Centar

Riječ je o projektu koji je realizovan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD unaprijeđuje mehanizme putem kojih lokalne uprave finansiraju organizacije civilnog društva u skladu s lokalnim razvojnim prioritetima. Na taj način je i u Gradu Tuzla, kroz ReLOaD program, povećana uključenost civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanje nivoa pružanja usluga građanima.

Grad Tuzla se obavezao da na transparentan način finansira projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za svoje građane. Posebna pažnja je posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, uključujući projekte koji se tiču ravnopravnosti spolova, zaštite okoline, te ljudskih prava i ekonomskog razvoja.

Krajem 2017. godine, u okviru ovog projekta je objavljen Javni poziv za sufinansiranje projekata, za koje je dio sredstava obezbijeđen iz EU, a dio je sufinansiran od strane Grada Tuzle. Nakon ocjene projekata, za sufinansiranje je odabrano šest projekata, ukupne vrijednosti 188.379 KM, od čega sufinansiranje Grada Tuzle iznosi 55.415 KM, ili 28%, dok su preostala sredstva obezbjeđena od strane EU, putem UNDP. Svi odabrani projekti su u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama Grada Tuzle. Pored toga, Grad se obavezao i da će provesti dva javna poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata OCD, u skladu sa LOD metodologijom.

U 2018. godini u Tuzli se implementiraju sljedeći projekti/aktivnosti:
•    Projekt “Sam svoj gazda” (Fondacija tuzlanske zajednice)
•    Projekt „Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom“ (Centar „Koraci nade“)
•    Projekt „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“ (Udruženje za razvoj NERDA)
•    Projekt „Testiranje morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola (Sportski savez grada Tuzla)
•    Projekt “Aktivizmom i razvojem vještina do socijalne uključenosti slijepih“ (Udruženje građana oštećenog vida Tuzla)
•    Projekt “Unapređivanje socijalne zaštite osoba sa intelektualnim teškoćama” (Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama TK)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Grad Tuzla je jedna od 21 jedinica lokalne samouprave koja je, putem Javnog poziva koji je objavio UNDP, odabrana za učešće u ovom projektu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara