Završen nastavak 36 sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Nastavak 36 sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, je završen  a poslanici su pred sobom imali preostalih jedanaest tačaka dnevnog reda i koje su se uglavnom ticale poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Vlada Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Usvojeni su izvještaji o radu o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2016. godine, Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2016. godine, Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli, Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu,Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli – decembar 2016. godine, Informacije o provođenju Kaznenog zakona u Tuzlanskom kantonu sa narativnim izvještajem o radu Tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2016. godine, Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2016. godinu, zvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu.

Usvojeni su još i Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2016. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2016. godinu, Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2016. godine, Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, Informacije o stanju u oblasti obrazovanja na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na upisnu politiku u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, a razmatran je i nacrt federalnog Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona

R.T

Komentari

Komentara