Zatvoren Javni poziv za učešće u programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu

Spread the love
Menprom

U vezi Javnog poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu, koji je dana 17.06.2016. godine objavljen na službenoj web stranici Grada Tuzla, www.tuzla.ba., obavještavamo sve zainteresovane podnosioce zahtjeva da su raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iskorištena, te se isti smatra zatvorenim sa danom 27.10.2016. godine.

Reha Centar

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

Komentari

Komentara